EN 60849 Системи за гласово уведомяване

Стандарт EN 50849 : 2017  за звукови системи  за спешни случаи

Стандарт – БДС EN 50849 : 2017 - ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ ОТМЕНИ БДС EN 60849 : 2000 - Звукови системи за извънредни ситуации (IEC 60849:1998)  НА 03.03.2020Г

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО?
БДС
EN 50849 : 2017 дава подробни указания как Системата за гласово оповестяване/уведомяване да бъде разпределена. Звукоразбираемостта се определя като водещ критерий.  Акцентът на ЕN 50849 : 2017 и основната разлика с предходния стандарт е:

ЗВУКОРАЗБИРАЕМОСТТА  НА  ИЗЛЪЧЕНИТЕ ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ  - предварително записани или излъчени наживо

 1. В стандарта се дават указания за разположение на Високоговорителите на места, които ще дадат възможност за възпроизвеждане на звук с необходимото звуково налягане и разбираемост.
 2. Въвежда се понятието ADA – Аcoustically different area (3.12), като част от зона за оповестяване, за която са характерни собствена реверберация и фонов шум.
 3. Точка  5.1, поставя изискване за  задължително автономно обследване във всяка  Аcoustically different area  и гарантиране за достигане на необходимата разбираемост (STI: 0,50). В  анекс Б е указано как и къде разбираемостта би трябвало да бъде измерена, преди приемане на обекта. Т.е. проектантът би трябвало да потвърди в своя проект акустичните параметри  на помещенията и как специфичното системно решение, което е предложил ще постигне очаквания резултат за звукоразбираемост.

1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

Тя трябва да функционира непрекъснато, с пълен приоритет на нейните извънредни функции.
Системата трябва да излъчи звуков сигнал не по-късно от 3 секунди след преминаването й в извънредно състояние – ръчно от оператор или автоматично при получаването на сигнал от пожароизвестителната система, както и да излъчва съобщения не по-късно от 10 секунди след включването на основното или резервното електрозахранване. Задължително е предвиждането на  резервен изтоник на електрозахранване – обикновено батерии, осигуряващи захранване на пълната мощност на цялостната система за гласово оповестяване.
Проектирана по
EN 50849 система за гласово оповестяване, трябва да бъде изпълнена със сертифицирани  по EN 54 - 4, EN 54 - 16, EN 54 - 24 продукти.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ОТ  
БДС EN 50849 : 2017
Японската компания ТОА  предлага цялостно сертифицирани решения за изграждане на Системи за гласово оповестяване.