Безжична конферентна система
2 743.47лв.

Конферентната система TS-900 е базирана на infrared комуникация и е напълно устойчива на радиосмущения. Позволява паралелна на предавателни устройства употреба в допълнителни помещения... -2 канала за два езика -възможност за провеждане на двуезични конференции и гласуване по 3 различни начина -"да, не, въздържал се" -осигуряване на бърза комуникация при всеки тип конференция

-безопасна и сигурна безжична технология с отлично покритие -компактни и леки- председателски и делегатски устройства -възможност за свързване до 96 устройства на централното -председателският микрофон е с приоритет -наличие на функция - когато микрофонът е изключен, говорителя остава включен- за избягване на микрофония -лесно конфигуриране на конферентната системата в различни помещения

Power Source 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (supplied from AC adapter (accessory))
Power Consumption 72 W
Input MIC 1 (Base Language): -60 dB*, 600 Ω, unbalanced, phone jack MIC 2 (Translation Language): -60 dB*, 600 Ω, unbalanced, phone jack AUX 1 (Base Language): -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack AUX 2 (Translation Language): -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack AUX 3 (Base and Translation Language): -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack
Output LINE: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack REC: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack, RCA pin jack HEADPHONE: Mini jack
Number of Connectable Chairman/Delegate Units 96 units
Number of Connectable Infrared Transmitter/Receiver Units 4 units (up to 16 units by using four Distributors)
Infrared Transmitter/Receiver I/O Terminal 4 BNC jacks
External Control Terminal D-sub connector (9 P, male)
LED Indicator Voting result indicators 1 - 3 (7-segment LED, double-digit number), Audio signal receiving indicators 1 - 4 CH, Data signal receiving indicator, External control priority indicator, External control communication indicator, Power indicator, Battery indicator (flashes when a Chairman/Delegate unit's battery nears complete discharge)
Function Switch Simultaneous speaker No. setting switch: 1/2/4 Mic-off setting switch: TIME OUT ON/OFF Speech priority selector switch: A/B/C (A: First-in-first-out priority, B: Last-in-first-out priority, C: Fixed for the first unit, and last-in-first-out for the subsequent units)
Microphone Mix/Cut Switch (for the Base Language) MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 1 + AUX 1 + AUX 3
Microphone Mix/Cut Switch (for the Translation Language) MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 2 + AUX 2 + AUX 3
AUX 3 Mixing Select Switch MIC/CUT (Mix): AUX 3 input is relayed to the line output. (Cut): AUX 3 input is not relayed to the line output.
Operating Temperature 0℃ to +40℃
Finish Panel: Surface-treated steel plate, gray metallic, paint, semi-gloss
Weight 2.8 kg
Accessory AC adapter (Cord length: 1.8 m DC cord, and 2 m detachable AC cord)…1
Option Rack mounting bracket: MB-TS900