Цифровите сертифицирани по EN 54 системи за гласово оповестяване - контролери, разширителни и резервни усилватели, микрофони за аварийни и извънаварийни съобщения и микрофонни пултове, както и сертифицираните високоговорители са предназначени за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария,  с цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука.