РАЗШИРИТЕЛНИTE УСИЛВАТЕЛИ  за сертифицирана система за гласово оповестяване, осигуряват максимална мощност  в случаите, когато ЦЕНТРАЛНИЯТ УСИЛВАТЕЛ няма  достатъчно мощност, за да захрани  говорителите от всички линии.