УСИЛВАТЕЛИ РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ, необходими за осигуряване на резервни устройства при евентуално спиране работата на ЦЕНТРАЛНИЯ КОНТРОЛЕР НА СИСТЕМАТА.