N-8000 е IP интерком система разработена за гарантирана надежност без компрoмис. Работата на системата се администрира чрез интернет браузер и така системата не се нуждае от управлние чрез допълнителен сървър. Поддържат се честоти до 7kHz за по-ясни оповестителни съобщения. Изборът на начин за комуникация може да се прави от потребителите, според нуждите - "Master-Master” система, оптимизирана за двустранен разговор на места, като фабрики и болници, или „master-sub" система, която е особено подходящ за училища, затвори и други подобни места. N-8000 e с вградена функционалност за свързване с различни системи - камери за наблюдение, различни телефонни линии, системи за достъп.

Интерком система в болница

Системните функции са многоброини като се започне от разговори и оповестяване до автоматично задействане на алармени инсталации от звук. Интерком системата е разширяема: В една система N-8000 могат да бъдат свързани 3,072 станции и 192 зони за оповестяване. Интерком системата N-8000 може да бъде звързана със Система за гласово оповестяване  в извънредни ситуации. Разходите при работата с тази интерком система са намалени заради  поддръжката само на локалната мрежа. 

интерком система

Всички обаждания между станции на N-8000 са безплатни.  N-8000 е система, на която не е нужен сървър, така  разходите по интегрирането й са по-ниски а  при компютърен срив системата остава работеща. N-8000 е IP базирано решние, която позволява локалните зони да са свързани с други такива в различни градове и дори държави. Под контрол на централизиран софтуер на TOA всички IP станции и интерфейси могат да се свържат по LAN, WAN и оптични мрежи. интерком система

N-8000 има вграден пакетен аудио протокол за защита против подслушване. Грешките в системата са тотално минимизирани поради функцията й за самонаблюдение.

Фукнционалности на интерком системата:

 • конфигурация от интуитивен софтуер по локалната мрежа
 • „master-master” или „master-sub” начин на комуникация
 • избор на начин на свързване чрез двужичен екраниран кабел или четирижичен кабел
 • възможност за връзка със системи за достъп, алармени системи и CCTV
 • контрол на околния шум
 • подробен системен отчет
 • системна диагностика

интерком система

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Различни N-8000 подстанции oтговарящи на различна работна среда и условия

Вътрешни Офиси, Оператори, Летища, Влакове
Външни Вход, Индустриални, Тунели
Вандалоустойчиви Обществени площи, Затвори,Училища
Устойчиви на химикали Дезинфекциозни отделения,Болници
Водо защитени(IP54, IP65) Външни, Индустриални,Болници, Кухни
Големи бутони Индустриални, работници с ръкавици

 

ФУНКЦИИ ЗА РАЗГОВОР

 • Full Duplex разговори
 • PTT - разговори
 • Handsfree / Разговори без слушалка
 • Трансфер на разговора: през интервал/ времеви интервал / заето / фиксиран
 • Групови разговори
 • Бързо набиране
 • Приемане BGM (Master Station) (избор от 8 канала от N-8000MI)
 • Конферентни разговори
 • Follow me функция
 • Дистанционно управление за врата
 • Приоритетни обаждания
 • Режими за отговори: Избор на отговор, Последователен отговор
 • Избор на приоритет за отговор
 • Програмируем шумов мониторинг
 • Активация на външно оборудване (аларма/други) при шум от навлизане на мародер

интерком система

ОПОВЕСТЯВАНЕ

 • На всички зони
 • Избор на зони - 192 програмируеми зони
 • Авариино оповестяване
 • Оповестяване от външна система
 • Автоматичен отговор

НАБЛЮДЕНИЕ/АДМИНИСТРИРАНЕ ЧРЕЗ WEB БРАУЗЪР

 • Мрежова конфигурация (проверка)
 • Проверка на модулите
 • Дневник събития
 • Администриране на системата (IP адрес, Парола, изтриване настройки ...)
 • Firmware актуализиране
 • Рестарт на системата