Изключително надеждна и висококачествена система за гласово оповестяване и озвучаване. Оповестителната система SX-2000 е: е многозонална и надградима система за интелигентни решения за публично адресиране, гласово - оповестителна система и фоново озвучаване на много големи и стратегически обекти. Системата предполага матрична употреба, както и децентрализирано приложение за отделните подобекти на цялостната конфигурация, с възможност за централен контрол. Подходяща е за комплекси от няколко сгради и е изключително добро решение за жп гари, летища, фабрики, големи шопинг-молове и офис-коплекси комлекси и офис-комплекси.

 • От 8 до 24 аудио входа
 • От 8 до 256 аудио изхода
 • Network - базирана
 • Децентрализирана

16-канална функционалност PA/VA осигуряваща:

 • Фоново озвучаване
 • Мулти зонално известяване
 • Гласова евакуация
 • Мониторен високоговорител за устройство
 • Висока надеждност благодарение на дублирана връзка
 • Вграден модул за аварийно оповеставане
 • Взаимосвързаност с други системи

Де-централизирана оповестителна система

минимализиране на линиите за високоговорители и връзки – повишена гъвкавост децентрализирана оповестителна система SX-2000

Висока степен на разширяемост

децентрализирана оповестителна система SX-2000

Безпрецедентно качество на звука

 • Пълна цифрова обработка
 • Мощни DSP функции – закъснения и филтри
 • Честотен диапазон: 20 – 20,000 Hz
 • 24 bit AD/DA converter

Пълно съответствие с:

 • EN 54-16
 • ISO 7240-16
 • EN 60849 (VDE 0828-1)
 • VDE 0833-4

Ethernet-базирани мрежови компоненти

 • Дублирана връзка
 • Възможност за връзка по оптичен кабел


децентрализирана оповестителна система SX-2000

Пренос по мрежата с ниска латентност

 • Пренос на аудио и дата в реално време
 • Некомпресирано аудио за висококачествен звук