Защо  сертифицирана по EN 54 система за оповестяване?

Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 и принадлежащите й продукти са предназначени за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария,  с цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.

 

Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и фоново озвучаване за търговски центрове,хотели, спортни комплекси от среден клас.

Характеристики на оповестителната системата

 • 4 микрофонни / линейни входа
 • 2 входа за фонова музика
 • Възможност за включване до 4 - пожарни/отдалечени микрофона (2 пожарни микрофона максимално)
 • 60 изхода за зониране (по 6 зони на усилвател)
 • Индивидуална настройка на силата на звука за всяка зона
 • Цифров аудиопроцесор и управление
 • Напълно цифровизирано аудиомиксиране (DSP)
 • Предварително записани висококачествени съобщения
 • Интуитивна настройка с възможност за запазване на различни конфигурационни файлове
 • Специализиран мониторинг на зоните, приоритетите, диагностика
 • LCD дисплей, с информация за текущото състояние и настройкиа на компонентите на системата

Функция за аварийно оповестяване при пожар

 • Постоянен мониторинг на оповестяването без прекъсване на фоновата музика или общите съобщения излъчвани по телефония
 • Пълна диагностика и индикация на възникали неизправности
 • Възможност за отдалечен мониторинг, чрез дневника на събитията – база данни до 10000 събития, по локална мрежа
 • Вграден и отдалечен пожарни микрофони за излъчване на аварйно съобщение
 • Предварително записани гласови съобщения за извънредна ситуация
 • 2 типа гласови сообщения: за възникване на извънредна ситуация и за евакуация - Телефонен пейджинг
 • 2 интерфейсни линии за отдалечени микрофони
 • Пейджинг (за всички зони / по групи / индивидуално)
 • 2 - канално оповестяване при използване на външен усилвател (за съобщения и фонова музика)

 

Инсталиране на оповестителна система TOA VM-3000

 

 

Оповестителна система за хотел - Схема:

Оповестителна система за хотел

Оповестителна система за училище - Схема:

Оповестителна система за училище TOA VM-3000

 

 

Оповестителна система за супермаркет - Схема:

Оповестителна система за супермаркет

Оповестителна система за многоетажна сграда :

Оповестителна система за сграда