Проежекторните  говорители могат да се изпозлват както за таванен, така и за стенен монтаж. Предимство е по-силното насочване на звука в желаната посока. Възможни в обикновен и сертифициран вариант.