Рак фрейм VX-2000PF комуникационен шкаф
452.40лв.

VX-2000PF рак - фрейм  позволява на захранващите устройства VX-200PS да бъдат монтирани в рак фрейм. Могат да бъдат поставени три VX-200PS устройства.