При озвучаването на паркинг или подобен обект с голяма площ, от голямо значение е силата и яснотата на излъчвания човешки глас. Рупорните и прожекторни говорители на ТОА са решението, когато е нужно да получим качествен звук за излъчване на съобщения в обекти с по-големи разстояния – индустриални тавани, паркинги, спортни площадки, паркове... Високата чувствителност и оптимизацията на честотната характеристика за гласови съобщения на рупорните говорители, ги прави най-доброто решение за излъчване на едновременно силен и изключително ясен звук. Говорителите тип рупор са предпочитаното решение за озвучаване на обекти с голяма площ.