VM-3000 EN 54 Система за оповестяване/уведомяване

 • Максимална мощност до 3600 W
 • 4 микрофонни / линейни входа
 • 2 входа за фонова музикаВъзможност за включване до 4 - пожарни/отдалечени микрофона (2 пожарни микрофона максимално)
 • 60 изхода за зониране (по 6 зони на усилвател)
 • Индивидуална настройка на силата на звука за всяка зона
 • Цифров аудиопроцесор и управление
 • Напълно цифровизирано аудиомиксиране (DSP)
 • Предварително записани висококачествени съобщения
 • Интуитивна настройка с възможност за запазване на различни конфигурационни файлове
 • Специализиран мониторинг на зоните, приоритетите, диагностика
 • LCD дисплей, с информация за текущото състояние и настройкиа на компонентите на системата

VX-3000 EN 54 Система за гласово повестяване/уведомяване

 • Максимална мощност 64,000 W
 • Зони говорители 516
 • До 256 отдалечени микрофона
 • Вход за аудио-източници 128
 • VX-3004F: до 4 усилвателя (1-зона - 1 усилв, 4 AB-зони или 3 AB зони + standby усилв)
 • VX-3008F: до 3 усилв (8 zones switching between 2 amps + standby amp or 8 zones freely assignable to 1 of 2 amps)
 • VX-3016F: up to 2 amps (16 switched zones + standby amp or 2 x 8 switched zones)
 • Всички задължителни по EN54-16 индикации за контрол
 • Статус индикация за всяка зона
 • Цифрово смесване , процесоринг и акустичен фидбек

Компоненти на системите за гласово оповестяване

Централен контролер - системен  мениджър, усилвател, цифорва централа за управление и контрол на EN 54 Сертифицирана система за гласово оповестяване VM-3000 или VX-3000. Контролерите на ТОА към системите за гласово оповестяване позволяват разнообразие от комбинации, мощност, брой линии, микрофони. Осигуряват възможност за излъчване на общо фоново озвучаване и оповестяване в извънавариен режим и излъчване на съобщения в спешни ситуации. ТОА предлага и модулен стенен панел за гласово оповестяване, сертифициран по EN 54.
 

Разширителни усилватели за добавяне на допълнителна мощност  и брой линии към сертифицирани системи за гласово оповестяване.

EN 54 сертифицирани микрофони и микрофонни пултове за Системи за гласово оповестяване TOA VM-3000 и VX-3000  за излъчване на аварийни евакуационни съобщения и съобщения за общо оповестяване.

Захранване и токозарядни устройства за оповестителни системи по EN 54-16

Усилвателите за резервна мощност се изискват от стандарта EN 54-4 като осигуряват резервиране в случай на дефектирал усилвател.