Аварийно-оповестителна централа състояща се от гласов контролер с предварително записани съобщения, авариен съобщителен модул и вграден усилвател 240W;  зонов разпределител за 2 зони; модули за следене на линията; зарядно устройство за акумулаторни батерии; акумулаторни батерии.

Струпване на хора, движение на транспортни средства и видимо напрежение, което лесно се овладява с интелигентна система за оповестяване  в случай на необходимост и фоново озвъчаване при обичайната работа. Съобщениятa на всяка жп-гара, автогара или летище са важни за нормалното функциониране. Обектите се разделят  на зони, покритието на който централния усилвател има нужните характеристики да подсигури микрофони също със зонален избор дават приоритет при излъчване на аварийно или евакуационно съобщение. Системата за гласово оповестяване е интегрирана с пожароизвестителната система и е ключова част от системите за сигурност на транспортните обекти. Централна ЖП гара в София, автогара ЮГ в Бургас са част от обектите оборудвани с решения ТОА за оповестяване и комуникация.

Оповестителна система  ТОА VM-3000 за ЖП гара и автогара
Оповестителна система за TOA VM-3000 ЖП гара и автогара
Оповестителна система TOA VM-3000 за ЖП гара и автогара

Свързани продукти