Възможностите на N-8000 да съчетаят комуникация между болничния персонал, нивото на сигурност , което се  осигурява за всички служителни и пациенти ,  и базирането на системата на IP свързаност, я превръща в едно от най-често приложимите системни решения, прилагани в болнични комплекси в цял свят. традиционните домофонни системи  в повечето случаи са остарели  и често с прекъснати линии. Ново окабеляване е значителен разход, който може чрез съвременно решение като N-8000 да бъде спестен.

 
Система за комуникация и сигурност в болница TOA N-8000
Система за комуникация и сигурност в болница TOA N-8000
Система за комуникация и сигурност в болница TOA N-8000
Файлове: PDF icon N-8000 V3 Brochure.pdf