Аудио-сигнал процесор
5 733.72лв.

Цифровият звуков процесор 

DP-K1 e стандартен (3U) рак. Този процесор извършва измервания на акустичните характеристики на архитектурното пространство за подобряване яснотата на звука. Конструкцията на устройството позволява гъвкава конфигурация на входовете и изходите от 2вх./4изх. до 8вх./8изх. чрез добавяне на опционални модули. Всички функции на цифровия звуков процесор е управляема от компютър чрез специализиран софтуер. 

Power Source 100 - 120 V AC, 50/60 Hz
Power Consumption 40 W (750 mA)
Frequency Response 20 - 20,000 Hz, ±1 dB (+4 dB* input)
Input Max. 8 channels, modular construction (modules optional)
Output Max. 8 channels, modular construction (modules optional)
IO Configuration 2-IN/4-OUT, 2-IN/8-OUT, 4-IN/4-OUT, 4-IN/8-OUT, 6-IN/4-OUT,
6-IN/8-OUT, 8-IN/4-OUT, 8-IN/8-OUT
Automatic Resonance Control Function Parametric equalizer: 20 - 20,000 Hz, ±12 dB, Q: 0.267 - 69.249
Level Control - to +12 dB (0.5 dB steps), with polarity selector
Equalizer/Filter Parametric equalizer: 20 - 20,000 Hz, ±12 dB, Q: 0.267 - 69.249
Filtering: High-pass filter 20 - 20,000 Hz, 6 dB/oct, 12 dB/oct
Low-pass filter 20 - 20,000 Hz, 6 dB/oct, 12 dB/oct
Notch filter 20 - 20,000 Hz, Q: 8.651 - 69.249
All-pass filter 20 - 20,000 Hz, Q: 0.267 - 69.249
High shelving filter 6 - 20 kHz, ±12 dB
Low shelving filter 20 - 500 Hz, ±12 dB
Horn equalizer 20 kHz, 0 to +18 dB (0.5 dB steps)
Crossover filter: 20 - 20,000 Hz,
6 dB/oct, 12 dB/oct, 18 dB/oct, 24 dB/oct
Compressor Threshold: -16 to +24 dB* (1 dB steps)
Ratio: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1, :1
Attack time: 0.02 - 100 ms
Release time: 10 ms - 5 s
Noise gate Threshold: - to -26 dB* (1 dB steps)
Attack time: 0.1 - 100 ms
Release time: 20 ms - 5 s
Delay Delay time: 0 - 682.0 ms (0.021 ms steps)
Matrix 8 × 8
Level control: - to 0 dB (1 dB steps), with polarity selector