Пожарния микрофон RM-200SF e оборудван със авариен бутон, който позволява да бъде използван като отделен микрофон в случай извънредно излъчване. Избиране на зони и оповестяване по микрофон може да бъде направено в случай на аварийно излъчване. Системата предлага функция за следене за грешки в системата, включително проблеми с елементи на микрофоните. 

Цена с ДДС: 3 780.00лв.
No votes yet
Пожарен микрофон TOA RM-200SF