TOA SX-2000

Оповестителна система SX-2000.
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

TOA VX-2000

Оповестителни системи VX-2000.
Система за оповестяване и гласова евакуация, публично адресиране и фоново озвучаване. Изградена е на напълно модулно - матричен принцип с възможност за конфигуриране според уникалните потребности на обекта и позволява едновременно излъчване на уникални съобщения в различни зони. Отговаря изцяло на стандарта EN60849, както и EN 54 и изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Оборудването позволява изграждане на система до 50 зони на покритие и гласово оповестяване, 8 микрофонни панела или музикални източника. Отлично решение за фоново озвучаване, пожаро - евакуационни и технологични, или рекламни съобщения в офиси, търговски и спортни комплекси,хотели, гари, летища.

TOA VM-3000

Оповестителни системи VM-3000.
Оповестителни системи за евакуация при пожар и спасяване на човешки живот чрез предварително записани или съобщения излъчени чрез телефония. Осигурява общото оповестяване и фоново озвучаване с високо качество. Системата е сертифицирана по задължителния за европейския съюз стандарт EN 54 и е задължителна за обекти с над 100 човека по Наредба Iz-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Тя позволява непрекъснат мониторинг на захранването, цифрово управление и аудиомиксиране. Тази система за гласово оповестяване е подходяща за търговски центрове, училища, магазини,спортни комплекси.

Оповестителни системи EN 54

Про Аудио е водещ консултант и доставчик на системи за оповестяване.
Оповестителните системи се изграждат от сертифицирани по EN-54, оборудване и говорители. Японската компания ТОА е водещ производител на системи за гласово оповестяване, комуникация и сигурност, озвучителни системи  и конферентно оборудване, както и професионални тонколони и компоненти за професионални озвучителни системи.
 Про Аудио ЕООД е изключителен дистрибутор на ТОА за България.