Конферентни и брифинг системи

оборудване за конферентни зали - конферентни и брифинг системи

Организиране на конферентни събития, семинари, обучения и демонстрации - е немислимо без наличие на качествена конферентна техника. Тя предполага озвучителна система за конферентна зала, микрофонна конферентна система  с приоритет, често възможност за гласуване по електронен път или превод от/на два или повече езика. Понякога помещението предполага стандартно окабеляване, друг път безжичнота конеферентна система е единственото възможно решение от техническа гледна точка. Екипа ни е бил доставчик на множество и разнообразни решения за конеферентни зали за корпоративни и държавни институции. Разполагаме с компетентност и оптимални системни решения.

Конферентна система - стандартна

Конферентни системи Конферентна брифинг системаTS-700 примерна схема на конферентна, брифинг система

Мобилната система за оборудване на конферентни зали с възможност за записване на събитието, ТОА TS-700 Open Conference System, дава изключителната възможност за конферентни зали в офиса или хотела, да разполагат с качествено и гъвкаво решение за провеждане на семинари и бизнес срещи , без небходимостта от постоянна инсталация на оборудване.  Open Conference System може да бъде бързо свързана и разположена за събитие и точно толкова бързо прибрана, за да се използва така важното място. И това без загуба  на ключовите предимства - гъвкава система, с контрол над реда на изказвания от страна на водещия.

 

 

Безжична конферентна система

Безжична конферентна система с преводБезжична конферентна система - схема

TS 900 дава възможност за  изграждане на брифинг система, при която  управлението на  микрофоните е централизирано и се извършва  чрез  пулта за управление ZM 9014. Център на системата е матричния смесител TOA M9000M2, чрез който се запаметяват  различни "сцени" съобразени с индивидуалните нужди на клиента, както и лесното им активиране чрез жичния пулт за управление ZM 9014. Чрез вградените възможности на специализирания матричен смесител TOA M9000M2 общата еквализация на системата спрямо акустичните особености на помещението се извършва еднократно при първоначална настройка и се заключва с парола, което предотвратява възможноста от некоректна намеса по време на работа.

При нужда конфигурацията може да се разшири до 8 аудио входа и осем аудио изхода изхода, чрез добавяне-вграждане на съответните модули в TOA M9000M2
Използването на озвучителни тела тип COMPACT ARRAY гарантира минимални отражения на звуковите вълни в пространството и максимален фокус в желаната за озвучаване зона. 
В зависимост от формата, габаритите и функциите на помещението, е възможна употребата на озвучителни тела тип COLUMN ARRAY.

 

Продуктова категория:

Емайл за достъп

За достъп до специалните файлове в работен формат, моля впишете вашия E-mail в полето и ще Ви изпратим необходимата информация.