Вие сте тук

Оповестителна система за училище

 

ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПРИ ПОЖАР ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО EN 54  Грижата за пълната безопасност на малките и по-големи ученици   напомня за необходимостта отново внимателно да се вгледаме в мерките, предприети в университети , училища и детски градини за сигурна евакуация при възникване на пожар или друга извънредна ситуация. Статистиката сочи, че рискът за човешкия живот при възникване на пожар и друга извънредна ситуация произтича не от самия пожар или първична авария, а от настъпилата масова психоза . При нея липсата на адекватно излъчени насочващи съобщения, при излъчването само на визуални и остри звукови сигнали за пожар става причина за настъпване на фатална масова психоза. Влязлата в сила през 2009 г Наредба Iz-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, поставя изискване за изграждане и наличие на пожароизвестяване и задължителна система за гласово оповестяване със сертифицирани по EN 54 продукти за обекти с над 100 човека обитатели. Това е причина системите за гласово оповестяване, да бъдат задължителна част от системите за сигурност в училищата, детските градини и университети в цялата европейска общност, а вече се изискват и от Държавен противопожарен контрол органи в БГ. Това изискване е валидно не само за обекти, на които предстои издаване на акт 16, но и следва да бъде бъде изпълнено и на съществуващи вече обекти до м.Октомври 2013г. Основно изискване към оповестителните системи свързани със ситемите за пожароизвестяване, е да са изградени от сертифицирани по стандарта EN 54 компоненти и да са конфигирирани от задължителните

  • оповестителна централа
  • разширителен усилвател при нужда от допълнителна мощност
  • резервен /стендбай/ усилвател
  • n x EOL модули следящи изправността на линиите
  • дистрибутор и зарядно
  • батерии за работа на системата останала без мрежово захранване при възникнал пожар или авария.
  • дистрибутор и зарядно
  • сертифицирани EN54-24 говорители

ОПОВЕСТИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УЧИЛИЩА, УНИВЕРСИТЕТИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЕРИОЗНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. Малка част от тях: 1.Разбираемостта на говора, във всички зони на покритие.Във високата шумова среда на учебните заведения тя се покрива ,чрез използване на високоговорители с висока над 91 dB чувствителност и подходящо разпределение .Звуковите сигнали трябва да отговарят на изискването - абсолютен минимум на звуковото ниво: 65dBA; 2.Посредством система за следене, оператора на системата трябва по всяко време да може да получи автоматичен сигнал за правилното или неправилното функциониране на съществените и части, системна наличност и електрозахранване, връзка между системата за пожароизвестяване и системата за гласово оповестяване. 3.Съхранение на записи, направени от системата Потребителят или фирмата, сключила договор за поддръжка /изискуемо по Наредба Iz-2377/, трябва да съхранява и описва всички записи, които съдържат поне: а) данни по инсталацията: 1) Детайли по инсталацията на всеки един компонент. 2) Измервания след първоначалния монтаж, включващи: - натоварвания на линиите с високоговорители в емърджънси режим; - настройки на всички регулируеми части, включително изходни нива на усилвателите на мощност; - звуковото налягане (SPL); - разбираемостта на съобщенията (STI).

Не се колебайте да ни потърсите дори за най-малкия детайл относно системи за  гласовото оповестяване и комуникация!

Попълнете следната форма и ще се свържем с вас в най-кратък срок!


За оповестяване и предаване на съобщения

Зона е помещение или група от помещения, в които трябва да има отделно осигуряване на оповестяване или озвучаване, независимо от останалите помещения. Понякога това е етаж.
Или задайте информация, каква ще е функцията на помещението,за да Ви предложим оптимално решение.

Какви говорители ще са необходими за оповестителната система

Добре би било да имаме данни и за площ, височина на таван, стенни облицовки, множество прозорци и пр.


Относно музикалното фоново озвучаване


Контактна информация