Вие сте тук

Системи за гласово оповестяване. Сертифицирани решения по EN 54, EN 60849.

Изграждането  на Система за гласово оповестяване, свързана с пожароизвестителната система се реализира чрез конфигурация от няколко устройства при спазване изискванията на Наредба Iz 1971. Основният модул, чрез който се изльчват съобщенията за евакуация в случай на пожар или друг инцидент цифрово излъчва записани съобщения , проследява работата на линиите на високоговорителите, пази в паметта си събития и осигурява излъчванеот на фонова музика и общи съобщения в обичаен режим на работа. Системата се допълва от РАЗШИРИТЕЛНИ УСИЛВАТЕЛИ, които осигуряват пълната мощност, в случаите, когато мощността на ЦЕНТРАЛНИЯ УСИЛВАТЕЛ не е достатъчна, както и УСИЛВАТЕЛИ РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ, необходими за осигуряване на резервни устройства при евентуално спиране работата на ЦЕНТРАЛНИТЕ УСИЛВАТЕЛИ. Цялостната сертифицирана оповестителна система съдържа няколко задължителни модула.

Централни системни усилватели EN 54-16 за оповестителна система и евакуация

Разширителни усилватели EN 54-16

Разширителен усилвател за оповестителна система
Цена с ДДС: 3 360.00лв.
Разширителен усилвател за оповестителна система
Цена с ДДС: 4 140.00лв.

Mикрофони и микрофонни разширителни пултове EN 54-16

Захранване

Резервна мощност

Усилвател за резервна мощност на оповестителна система VM-3000
Цена с ДДС: 1 566.00лв.
Усилвател за резервна мощност на оповестителна система VM-3000
Цена с ДДС: 1 620.00лв.
Входен модул за свързване на резерни усилватели
Цена с ДДС: 54.00лв.