Вие сте тук

Системи за гласово оповестяване, сертифицирани EN 54, EN 60849 - VM3000, VX-3000

Изграждането  на Система за гласово оповестяване по EN 54, интегрирана с пожароизвестителната система, се реализира чрез конфигурация от няколко устройства при спазване изискванията на Наредба Iz 1971. Основният модул, чрез който се изльчват съобщенията за евакуация, в случай на пожар или друг инцидент, цифрово излъчва записани съобщения, проследява работата на линиите на високоговорителите, пази в паметта си събития и осигурява излъчване от на фонова музика и общи съобщения в обичаен режим на работа. Системата се допълва от РАЗШИРИТЕЛНИ УСИЛВАТЕЛИ, които осигуряват пълната мощност, в случаите, когато мощността на ЦЕНТРАЛНИЯ УСИЛВАТЕЛ не е достатъчна, както и УСИЛВАТЕЛИ РЕЗЕРВНА МОЩНОСТ, необходими за осигуряване на резервни устройства при евентуално спиране работата на ЦЕНТРАЛНИТЕ УСИЛВАТЕЛИ. Цялостнотo решение за  сертифицирана оповестителна система VM-3000  или VX-3000 съдържа няколко задължителни модула.

Централни системни усилватели EN 54-16 за оповестителна система и евакуация

Разширителни усилватели EN 54-16

Mикрофони и микрофонни разширителни пултове EN 54-16

Захранване

VX-200DS е захранващо устройство за оповестителна система
Цена с ДДС: 2355.6лв.
Рак фрейм VX-2000PF комуникационен шкаф
Цена с ДДС: 452.4лв.
Захранване ТОА VX-3000DS
Цена с ДДС: 9204.0лв.

Резервна мощност

Входен модул за свързване на резерни усилватели
Цена с ДДС: 72.0лв.