Системи за гласово оповестяване EN 54 / EN 60849 - TOA VM3000, TOA VX-3000

Оповестителни системи за гласови съобщения VM-3000

Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 и принадлежащите й продукти са предназначени за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария,  с цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.

Система за гласово оповестяване и евакуация TOA VM-3000 по EN 54 в училища

Система за гласово оповестяване  ТОА VM-3000Задължително оборудване за оповестителна система по EN60849 и Наредба 1971 TOA VM-3000Схема - оповестителна система училище EN 54 TOA VM-3000Блок-схема система оповестяване за училище TOA VM-3000

Според Наредба Iz 1971 Системите за гласово оповестяване в бългaрските  училища се проектират според изискванията на стандарт EN 60849. Особено е важно  вярното изчисление за звуковото налягане и най-вече речевата разбираемост, за излъчване на надеждни съобщения за евакуация на нашите деца, в случай на извънредна ситуация. Мощността на централните устройства трябва да се определя от мощността на предвидените говорители. Спестяването на мощност идва от използване на високоговорители с по-висока чувствителност  измерена в dB и задълителен параметър на сертифицираните по EN 54 високоговорители. 

Система за гласово оповестяване ТОА VM-3000 по EN 54 за обществени сгради

Струпването на много хора в обекти от обществен характер - театри, кина, спортни зали, търговски центрове е предпоставка за търсене на решение за тяхната бърза и ефективна евакуация в случай на пожар, авария или терористичен акт. Техническото решение е Система за евакуация и оповестяване на японската компания ТОА. разработено с изключително високи изисквания към надеждната работа на системата в тези критични ситуации. Предварително записаните съобщения за евакуация, могат да се излъчат в конкретни зони по приоритет на риска, и благодарение на високоговорители с прецизна яснота и чувствителност могат да бъдат чути от всички обитатели и находящи се в сградата. Решението на ТОА VM-3000 с централен усилвател VM-3240  или VM-3360 е в най-добро съотношение цена-ефективност-качество на пазара. Обадете си и потърсете съдействие за вашия проект за оповестителна система. 056/84-52-94!

Система за гласово оповестяване TOA VM-3000 по EN 54 за транспортна инфраструктура

Оповестителна система  ТОА VM-3000 за ЖП гара и автогараОповестителна система за TOA VM-3000ЖП гара и автогараОповестителна система TOA VM-3000 за ЖП гара и автогара

Струпване на хора, движение на транспортни средства и видимо напрежение, което лесно се овладява с интелигентна система за оповестяване  в случай на необходимост и фоново озвъчаване при обичайната работа. Съобщениятa на всяка жп-гара, автогара или летище са важни за нормалното функциониране. Обектите се разделят  на зони, покритието на който централния усилвател има нужните характеристики да подсигури микрофони също със зонален избор дават приоритет при излъчване на аварийно или евакуационно съобщение. Системата за гласово оповестяване е интегрирана с пожароизвестителната система и е ключова част от системите за сигурност на транспортните обекти.
Централна ЖП гара в София, автогара ЮГ в Бургас са част от обектите оборудвани с решения ТОА за оповестяване и комуникация.

Файлове за проектанти и архитекти: 
test file
file test

Емайл за достъп

За достъп до специалните файлове в работен формат, моля впишете вашия E-mail в полето и ще Ви изпратим необходимата информация.