Вие сте тук

Статии

Бизнес възможности в сектора на сигурността- доклад на Association Security Industry

Mеждународната асоциация SIA/Association Security Industry/ www.securityindustry.org/, публикува  преди няколко месеца маркетингов доклад „Бизнес възможности в сектора  на сигурността – Нови пътища за успех в променящия се пазар”. Докладът оповестява най-ефективните пазарни подходи в секюрити индустрията. Принципите , които следват  в процесите на взимане на решение за покупка са валидни в голяма степен и за нашия пазар на решения в сферата на сигурността,  като разбира се, изключим баналното и...

Оповестителна система TOA VМ-3000 EN 54

Оповестителна система TOA VМ-3000
Защо  сертифицирана по EN 54 система за оповестяване? Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 и принадлежащите й продукти са предназначени за излъчване на спешни съобщения за евакуация в случай на пожар или авария,  с цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер...

БДС EN 60849 – Звукови системи за аварийни ситуации

БДС EN 60849 – Звукови системи за аварийни ситуации
Изисквания и принципи за проектиране и изграждане на Системите за Гласово Уведомяване (СГУ)гласово-оповестителни, интегрирани с пожароизвестителната система.

EN-60849 и EN-54 за Системи за гласово уведомяване по Наредба Iz-1971

Системи за гласово уведомяване Iz-1971
Наредба Iz 1971 изисква  EN 60849 за проектиране и EN-54 при изграждане на системи за гласово оповестяване  и евакуация.

Пожароизвестяване по EN 54

Пожароизвестяване
Нормативните  промени за проектиране и изграждане на системите за пожароизвестяване и гласово оповестяване са факт. Те поставят точни изисквания към участниците в строителния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители и се съблюдават от контролните органи  от страна на службите към Дирекция - Пожарна безопасност. Това означава, че вече не са едници случаите, в които Акт 16 се забавя поради  пропуски в оборудването със сертифицирани решения за пожароизвестяване и системи за гласово...

Стандарт БДС EN 54

Стандарт EN54
Нормативни рамки към Системите за Пожароизвестяване и Гласово Оповестяване (СГО) I. НАРЕДБА Iз -1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - съгласно член 56, в сгради предвидени за повече от 100 обитатели, е задължително монтирането на СГО. II. БДС EN 54 - Особено важно е да се има предвид, че сертифицирана по стандарта система означава, тя да е проектирана по стандарт EN 60849 и инсталирана от сертифицирани по En 54 продукти ....