Транспортна инфраструктура

Транспортна инфраструктура - оповестителни системи, комуникация и сигурност

Система за комуникация и сигурност

N-8000 Примерна схема  за интеркомСхема -система за комуникация и сигурностN-8000 Интерком приложение в училище

Изискванията за комуникационно оборудване в специализирани предприятия е често обвързано с нивото на сигурност и достъп. ТОА предлага решения за осигуряване на система за излъчване на съобщения, както и персонална комуникация с подбор на нивата и приоритетите. Такова решение може да се реализира с VM-3000 и модулно решение от системата N-8000 IP базирана, съвременна комуникация между оторизирани лица.

Система за гласово оповестяване TOA VM-3000 по EN 54 за транспортна инфраструктура

Оповестителна система  ТОА VM-3000 за ЖП гара и автогараОповестителна система за TOA VM-3000ЖП гара и автогараОповестителна система TOA VM-3000 за ЖП гара и автогара

Струпване на хора, движение на транспортни средства и видимо напрежение, което лесно се овладява с интелигентна система за оповестяване  в случай на необходимост и фоново озвъчаване при обичайната работа. Съобщениятa на всяка жп-гара, автогара или летище са важни за нормалното функциониране. Обектите се разделят  на зони, покритието на който централния усилвател има нужните характеристики да подсигури микрофони също със зонален избор дават приоритет при излъчване на аварийно или евакуационно съобщение. Системата за гласово оповестяване е интегрирана с пожароизвестителната система и е ключова част от системите за сигурност на транспортните обекти.
Централна ЖП гара в София, автогара ЮГ в Бургас са част от обектите оборудвани с решения ТОА за оповестяване и комуникация.

Емайл за достъп

За достъп до специалните файлове в работен формат, моля впишете вашия E-mail в полето и ще Ви изпратим необходимата информация.