Вие сте тук

Усилвател за конферентна система ТОА TS-770

Конферентната система на TOA от  стандартен жичен тип  TS - 770 e компактна, високоефективна, с ясен звук и възможности за дистанционно управление. TS-700 e централен усилвател към конферентни устройства TS 701/председателски предавател/ и TS 702/ делегатски предавател/. TS-770 подава фантомно захранване на всички предавателни устройства. Дава възможност за /дистанционно участие в конферентното мероприятие, чрез обикновена тел. връзка, мобилен телефон, или компютърно базирана IP телефония, чрез свързване с TS-775 интерфейс за дистанционно участие/.До 70 устройства, заедно с председателското, могат да бъдат включени в централното устройство.Системата може да бъде увеличена до 140 или 210 участника, чрез добавяне на 2 или 3 централни устройства. С възможност за записване чрез опционално устройство.

Цена с ДДС: 
1 662.00лв.
Average: 5 (2 votes)
усилвател за конферентна система
Пълно описание: