Вие сте тук

Mикрофон спешни повиквания RM-300MF - Пожарникарски

Микрофон RM-300MF за спешни повиквания e задължителен за сертифицираната по EN 54 оповестителната система VM-3000. Това е основният микрофон за пожарникарите или оторизирани лица  Микрофонът има бутон за активация в извънредни ситуации, което позволява предварително записаните евакуационни съобщения да се включат и да се излъчи съобщение, както и излъчване на живо, на спешно съобщение от оторизирано лице -пожарникар. Микрофона  за спещни повиквания RM-300MF има възможност за разширение на функционалноста си чрез разширителя RM-320F, като се увеличава избора на зони за излъчване и известяването за тяхната изправност.

Цена с ДДС: 
1 366.80лв.
Average: 5 (2 votes)
микрофон за спешни повиквания RM-300MF
Пълно описание: 

Mикрофони и микрофонни разширителни пултове EN 54-16