За оповестяване и предаване на съобщения

Зона е помещение или група от помещения, в които трябва да има отделно осигуряване на оповестяване или озвучаване, независимо от останалите помещения. Понякога това е етаж.
Или задайте информация, каква ще е функцията на помещението,за да Ви предложим оптимално решение.

Говорители

Моля, добавете всяка техническа информация, която смятате, че би била от полза!

Относно музикалното фоново озвучаване

Контактна информация